Staráme se o krajinu: bráníme ji před suchem

Také vás znepokojují vyprahlá místa v naší krajině a přemýšlíte, jak asi bude vypadat za třicet let? Příliš dlouho stát problém sucha podceňoval, Starostové však vědí, že je třeba konat teď.

VYPRAHLÉ ZEMI POMOHOU REMÍZKY A TŮŇKY

Osvobodíme od daní prvky zadržující vodu v krajině, například remízky a mokřady

Zjistit více

ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NESMÍ JÍT PROTI SOBĚ

Hospodaření a ochranu půdy od sebe nelze oddělovat.

Zjistit více

PRÁVO NA PITNOU VODU MÁ BÝT V ÚSTAVĚ

Právo na pitnou vodu zakotvíme v Ústavě

Zjistit více

VODU JDE TAKY RECYKLOVAT

Zajistíme, aby se voda dala recyklovat stejně jako se dnes recyklují plasty

Zjistit více

1000 A 1 CESTA

NEČEKÁME NA VLÁDU - OŽIVUJEME KRAJINU VLASTNÍMA RUKAMA -

Většinu území Česka postihlo zemědělské sucho, eroze ročně odnese 21 milionů tun půdy, jež odkrytá ztrácí svou biologickou hodnotu. 87 % podzemních vod je znečištěno – jsou to důsledky nešetrného hospodaření na obrovských půdních celcích.

Přidejte se Videa

Spouštíme projekt 1000 a 1 cesta pro krajinu

Hnutí STAN představilo projekt 1000 a 1 cesta pro krajinu, který má za cíl zefektivnit boj se suchem na obecní úrovni. Jedná se o jednoduchý nástroj obnovy historických polních cest rozdělujících široké polní lány a zmírňujících půdní erozi.

Číst více

Mapa obcí projektu 1000 a 1 cesta

Do našeho projektu 1000 a 1 cesta pro krajinu se zapojilo již 155 obcí. Na interaktivní mapě níže si je můžete všechny projít.

Číst více

Stáhněte si náš Balíček proti suchu

V minulých dnech jsme představili balíček legislativních opatření pro boj se suchem. Celý si jej teď můžete prohlédnout tady, nebo stáhnout PDF verzi níže.

Číst více
Další články

PŘIDEJTE SE

Jedním z nejjednodušších nástrojů, jak podpořit udržitelnost vody v krajině, je obnova polních cest. Jsou zachyceny ve starých mapách a často zůstaly ve vlastnictví obce. Dnes jsou součástí velkých zemědělských bloků, je však velmi snadné je obnovit, čímž se rozdělí velká pole.

Kolem těchto cest je následně možné vytvořit zatravněné protierozní pásy, osadit je alejemi a často jsou vhodné pro vedení cyklostezek či pěších turistických cest. Běžná údržba všech krajinotvorných a protierozních opatření není pro obec nijak náročná a často ji lze zajišťovat i ve spolupráci se zemědělci.

Registrace na odborný seminář k projektu 1000 a 1 cesta

... nebo ...

Napište nám na mail: 1001cesta@stan.cz

Přidejte se do naší skupiny na Faceboooku:
    1000 a 1 cesta pro krajinu